სურსათი და კერძები - Lebensmittel und Spezialitäten

კროსვორდი-სურათვორდი

ინსტრუქცია: კურსორის თითოეულ ნომერთან მიტანით და გააქტიურებით გაიხსენება სურათი, რომელსაც კითხვის ფუნქცია აქვს. პასუხად გერმანულ ენაზე უნდა ჩაწეროთ, თუ რა არის გამოსახული სურათზე. შემდეგ "მიდი!". პასუხების შესამოწმებლად უბრალოდ "შემოწმების" ღილაკს უნდა დააჭიროთ. შეგიძლიათ ასევე "დახმარების" ფუნქციის გამოყენება, რომლის მეშვეობითაც თითოეული გააქტიურებისას თითო დაფარულ ასოს გახსნით.
1     2              
               
 3                
           4     5   
               
 6          7        
               
 8                
               
               
9                 
               
      10           
               
   11              

ჰორიზონტალურად:

1. ???
3. ???
6. ???
7. ???
9. ???
10. ???
11. შოკოლადის ასორტი, ბანბანერკა

ვერტიკალურად:

2. ???
4. ???
5. ???
7. ???
8. ???