1. რამდენად კარგად შემიძლია სამოტივაციო წერილის გერმანულად დაწერა (შესავსები ტესტი)/Inwieweit gut kann ich auf Deutsch ein Bewerbungsschreiben verfassen (Ein Lückentext)
2. რამდენად ვიცნობ საქართველოს/Inwieweit kenne ich Georgien?